1. Νέα έκδοση: Mémoires de Smyrne et Bournova. Nostalgie d’un Français et d’un Grec smyrniotes          2. Πρόσκληση: "Η μουσική ως γέφυρα μνήμης – διαπολιτισμικοί και διαγενεακοί διάλογοι στο τοπίο του προσφυγικού Πειραιά"         3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ         4. Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: Ελληνική Επανάσταση και Μικρασιατικός Eλληνισμός, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021          5. ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: Ηλίας Βενέζης, Η «Κιβωτός» του Μικρασιατικού Ελληνισμού          5. Κυκλοφόρησε ο εικοστός πρώτος τόμος του Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών          6. Νέα έκδοση Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία (1764-1922)